تکنولوژی استفاده از پهپاد در صنعت کشاورزی

استفاده از پهپادها تقریبا در هر بخشی از اقتصاد و بخصوص صنعت کشاورزی با سرعت زیادی در حال رشد است. بر اساس برخی گزارش ها، احتمالا در سال 2024 میزان استفاده از پهپاد در این صنعت به 4.8 میلیارد دلار برسد. معمولا از اطلاعات جمع آوری شده توسط پهپادها در مزارع برای تصمیم گیری های بهتر در بخش زراعی استفاده می شود که عموما به آن “کشاورزی دقیق” می گویند.

در بسیاری از مناطق، استفاده از پهپادها به بخش مهمی از عملیات کشاورزی دقیق در مقیاس بزرگ تبدیل شده است. برخی گزارش ها حاکی از این است که استفاده از سیستم های کشاورزی دقیق می تواند تا 5% عملکرد را افزایش دهد.

 

نظارت بر سلامت گیاهان

پهپادهای مجهز به تجهیزات تصویربرداری ویژه، برای نشان دادن سلامت گیاه از اطلاعات رنگی دقیقی استفاده می کنند. بدین ترتیب کشاورزان محصولات را در حین رشد زیر نظر داشته و با بروز هرگونه مشکل، به سرعت گیاهان را نجات می دهند.

البته در این میان از پهپادهایی که دوربین های معمولی دارند نیز استفاده می شود. در حال حاضر، بسیاری از کشاورزان برای نظارت بر رشد، تراکم و رنگ بندی محصول از تصاویر ماهواره ای استفاده می کنند. از آنجایی که پهپادها نزدیک به مزارع پرواز می کنند، نسبت به تصویربرداری ماهواره ای از پوشش ابر کمتری برخوردار بوده و نور بهتری دارند. بدینگونه خیلی راحت می توان لکه بینی کرده و بیماری ها و آفات محصولات را شناسایی و درمان کرد.

 

 

نظارت بر شرایط زمین

با استفاده از پهپاد می توان بر سلامت خاک و شرایط مزرعه نظارت کرد. داشتن اطلاعات در مورد ارتفاع زمین زراعی به کشاورز کمک می کند تا الگوهای زهکشی و نقاط خشک و مرطوب را تعیین کرده و از تکنیک های آبیاری کارآمدتری استفاده نماید. در برخی موارد حتی می توان سطح نیتروژن موجود در خاک را برآورد کرد. بدین ترتیب می توان برای بهبود سلامت خاک از کودها استفاده بهینه تری داشت.

 

کاشت و بذرپاشی

یکی از کاربردهای جدید پهپادها، کاشت بذر است. البته این فرآیند بیشتر در صنایع جنگلداری استفاده می شود چرا که در مناطق صعب العبور می توان بدون اینکه کارگر به خطر بیافتد، بذر کاشت. با استفاده از دو اپراتور و ده پهپاد، می توان 400،000 درخت در روز کاشت.

 

 

محلول پاشی

چرا استفاده از پهپاد مفید است؟ استفاده از پهپاد برای محلول پاشی و سم پاشی در مزارعی که شیب دارند و در ارتفاعات بالا هستند، امری متداول است. بدین ترتیب دیگر لازم نیست کارگران سم هایی که برای سلامتی شان خطرناک است را در کوله پشتی هایشان حمل کنند. در هر صورت توصیه شده است که سم پاشی توسط پهپاد تنها توسط متخصصان آموزش دیده انجام شود. بعضی مراکز هستند که پهپادها و اپراتورهای خود را بدین منظور اجاره می دهند.

 

نتیجه گیری

استفاده از پهپاد باعث شده صنعت کشاورزی تغییر و توسعه پیدا کند. مقررات مربوط به استفاده از پهپادها باید در کشورها ایجاد و مورد بازنگری قرار گیرد. در مورد استفاده از پهپاد جهت آفت کش ها و سمپاشی نیز باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. پهپادها می توانند از طرق مختلف برای کشاورزان مفید باشند اما لازم است قبل از سرمایه گذاری از محدویت ها و عملکرد آنها آگاه باشید.