پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی

پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی یکی از مشکلات شایع در باغ هاست که دو علت اصلی دارد: کمبود کلسیم و/یا آبیاری نامنظم. این مشکل ممکن است برای فلفل، بادمجان و خیار هم رخ دهد و که علت آن در نبود قارچ یکی از دو علت نامبرده می باشد. اگر گیاهی که این بیماری را دارد با حجم زیاد کود، سطح نمک بالای خاک و خشکسالی روبرو شود به سرعت نابود خواهد شد. علائم پوسیدگی گلگاه هم در صیفی جات کال و هم رسیده ظهور میکند و به صورت لکه ای قهوهای و چرم مانند در قسمت گلگاه میوه نمایان است، اما در فلفل کمی بالاتر از گلگاه دیده میشود. معمولا نیمی از گوجه فرنگی خراب میشود و گاهی اوقات گوجه ظاهری سالم دارد اما درونش ناسالم است.  در بسیاری از مواقع پاتوژن های دیگری به این بخش آسیب دیده حمله میکنند که در نهایت کل میوه تخریب میگردد. لازم به توضیح است که پوسیدگی گلگاه از گیاه به گیاه دیگر منتقل نمیگردد.

 

    

 

اما دلیل این مشکل چیست؟ دلیل آن کمبود کلسیم در میوه است، یا خاک دچار فقر کلسیم است یا گیاه نمیتواند آن را جذب کرده و به میوه برساند. تنش خشکی یا آسیب دیدن ریشه مانع از جذب کلسیم میگردد. تجمع کاتیونهای آمونیوم (NH4+) ، پتاسیم (K+) و منیزیم (Mg++) نیز میتوانند در جذب کلسیم اختلال ایجاد کنند. حرکت کلسیم در گیاه به تعریق فعال (از دست دادن آب از قسمت های بالای گیاه) بستگی دارد زیرا آب بیشتر از طریق برگ دفع میشود تا میوه . کلسیم در این جریان حرکت آب در برگ باقی مانده و دوباره از برگ به میوه بازنمیگردد. این تجمع ترجیحی کلسیم در برگ با کود دهی زیاد نیتروژن و افزایش برگدهی بدتر خواهد شد. بعلاوه رطوبت بسیار زیاد یا بسیار کم نیز سیستم انتشار را تحت تاثیر قرار میدهد و مانع از تجمع کلسیم در میوه میگردد.

پوسیدگی گلگاه دلیل محیطی دارد و استفاده از قارچ کش نمیتواند آن را کنترل کند. تنها راه حل آبیاری منظم و متعادل است. به خاک کود گیاهی بدهید تا رطوبت آن در فصل گرما حفظ گردد. برای کوددهی به جای نیترات آمونیوم از نیترات تنها استفاده کنید. خاک را به طور منظم تست کنید تا فقر کلسیم در آن مشخص شود. بعلاوه میتوانید از آهک، پودر استخوان و پوست تخم مرغ هم استفاده کنید (اگر تصمیم گرفتید از آهک استفاده کنید pH باید به صورت منظم کنترل شود). هنگام آبیاری از کود کلسیم مایع 5% استفاده کنید تا کمبود کلسیم جبران شود.