آگروزیلاتو روی-منگنز

 

روی…………………10%

منگنز…………………5%

  موثرترین محصول برای جذب و انتقال عناصر در گیاهان
معرفی محصول:
برطرف کننده کمبود روی و منگنز بعنوان ترکیبات کربوکسیلات آلی می باشد. این محصول مخلوطی از کربوکسیلات با وزن مولکولی پایین اسیدهای آلی است.
کاربردAGROXILATO-Zn Mn:
  • تسریع رسیدگی میوه.
  • دخالت در سیستم آنزیمی.
  • تسریع و بهبود جوانه زنی.
  • برطرف کننده کمبود روی و منگنز
میزان و دستورالعمل مصرف:
محلول پاشی: 2.5-2 کیلوگرم در 1000لیتر آب
سایزها:
02