آلکاپلاس

 

  اکسید کلسیم(CaO)…………………42%

 اکسید منیزیم(MgO)…………………0/4%

معرفی محصولات

سریع­ ترین و بهترین روش جهت تامین کلسیم گیاهان، بدون نیاز به نیترات و سولفات در تمام خاک­ ها با استفاده از آلکاپلاس می­ باشد. این ترکیب قابل استفاده در تمام سیستم ­های آبیاری است.

کاربرد

  • بهبود بافت خاک
  • تقویت توسعه ریشه گیاهان
  • افزایش جذب مواد مغذی در گیاه
  • افزایش کیفیت میوه پس از برداشت
  • تامین کلسیم مورد نیاز گیاه در تمام انواع خاک­ها

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی: 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار

 

سایزها

 

2