کدی گرین

نیتروژن کل……………………….15%

 

مطمئن ترین  نیتروژن برای محلول پاشی

  معرفی محصول:

CODIGREEN حاوی کربوکسیلات آمونیوم ارگانیک با وزن مولکولی پایین است که برای محلول پاشی بسیار مناسب می باشد.

کاربرد CODIGREEN:

  • تامین نیتروژن برگ از طریق محلول پاشی.
  • بهبود تقسیم سلولی که کلید افزایش محصول است.
  • کاهش مشکلات تناوب در محلول پاشی در زمان گلدهی.
دستورالعمل مصرف:
بصورت محلول پاشی در سبزیجات 2-1 لیتر در 1000لیتر آب، در مرکبات ، میوه و پسته 3-2 لیتر در 1000لیتر آب توصیه می گردد.
سایزها:
01