اوره فسفات

 

نیتروژن کل ………………………………………………….. 17/4 %

% 44/7 …………………………………. P2O5فسفر محلول در آب

حداقل مقدار ذرات با اندازه بین 1 تا 4 میلیمتری……….. 90 %

pH محلول 10 درصد ……………………………………….. 2 – 2/5

 

نوع محصول:

اوره فسفات بیش از 17/4 درصد نیتروژن به فرم اوره به همراه 19/6 درصد فسفر دارد، که با حلالیت و خلوص بالای خود یکی از بهترین کودهای موجود جهت استفاده در ابتدای فصل و تسریع ریشه زایی و جوانه زنی گیاه می باشد. pH اسیدی این ترکیب باعث جذب حداکثری شده و از طرفی در سیستم های آبیاری تحت فشار نیز استفاده می شود.

 

میزان و دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 10 تا 30 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه: 40 تا 70 گرم برای هر درخت