نکاتی برای اصلاح خاک های گچی

مقدمه

وقتی از نوع خاک حرف می زنیم، معمولا به خاک با ph   بالا یا پایین، خاک قلیایی یا اسیدی، خاک رس و خاک شنی اشاره می شود. البته از عباراتی به نام خاک آهکی، گچی، یا خاک رسی آهکی نیز استفاده می شود. خاک های آهکی بسیار رایج هستند. اما خاک گچی چیست؟

 

خاک گچی

خاک گچی بیشتر از کربتات کلسیم ناشی از رسوبات در طول زمان تشکیل شده است. معمولا کم عمق و سنگی بوده و به سرعت خشک می شود. سطح ph این خاک قلیایی بین 7.1 تا 10 است. در مناطقی که رسوبات گچی زیاد است، آب چاه جزو آب های سخت می باشد. برای بررسی مقدار گچ موجود در خاک می توانید خیلی ساده مقداری از آن را در سرکه قرار دهید، اگر کف کرد، حاوی کربنات کلسیم زیاد و در نتیجه گچی می باشد.

خاک های گچی می توانند باعث کمبود عناصر مغذی در گیاهان شوند. آهن و منگنز معمولا در خاک گچی حبس می شود. علایم کمبود مواد مغذی مثل زرد شدن برگ ها و رشد نامنظم یا متوقف شدن رشد، نشانه خاک گچی می باشد. خاک های گچی باعث می شوند گیاهان در تابستان خیلی خشک شوند. البته گیاهان جوان تر و کوچک تر نسب به گیاهان بزرگ تر و بالغ، در خاک گچی بیشتر عمر می کنند.

 

چطور خاک گچی موجود در باغ ها را اصلاح کنیم؟

وقتی خاک قلیایی است، یا باید گیاهان مقاوم نسبت به خاک قلیایی بکارید یا خاک را اصلاح کنید. استفاده از خاکپوش مالچ در اطراف تاج گیاهان می تواند باعث شود رطوبت خودشان را بیشتر حفظ کنند. البته لازم است آبیاری نیز انجام شود. خاک های گچی معمولا خیلی راحت حالت گودال مانند پیدا می کنند و خیلی زود هم آب خود را از دست می دهند. با استفاده از خاک پوش هایی مثل کمپوس برگ سوزنی کاج، خاک برگ، کود کشاورزی، هوموس، کمپوست یا پیت ماس می توان خاک را اصلاح کرد. همچنین می توانید محصولات پوششی مانند لوبیا، شبدر یا ماش برای اصلاح خاک گچی بکارید.

آهن و منگنز اضافی را نیز می توان با کود به خاک گچی منتقل کرد.