پلی فروت

 

پتاسیم…………………32%

اوره………………………3%

اصلاح پتاسیم با EDTA

محصول:

این محصول  برای رفع سریع کمبود پتاسیم بصورت محلول پاشی و خاکی مورد استفاده قرار می گیرد. تغذیه مناسب پتاسیم در درختان میوه سبب افزایش طعم، رنگ و کیفیت محصول می گردد، همچنین پتاسیم موجب مقاومت به خشکی و کم آبی می شود.

کاربرد POLIFRUIT K50:

  • پر شدن میوه
  • افزایش قند محصول
میزان مصرف:
محلول پاشی: 2-1 لیتر در 1000لیتر آب.
مصرف خاکی:  10-7 لیتر در هکتار.
 سایزها:
01