آگرو پلاس ای جی50

 

 

اسیدآمینه آزاد…………………………. 50%

اکسید پتاسیم (K2O)………………… %15

فسفر کل (P2O5)………………………%13

نیتروژن کل……………………………….11%

 

معرفی محصول

آگرو پلاس ای جی 50، با بالاترین میزان اسیدهای آمینه آزاد و حلالیت عالی خود در حالت جامد باعث تحریک تقسیم سلولی و شکل گیری پروتئین­ ها و جذب بیشتر اسیدآمینه توسط گیاه به دلیل وجود نیتروژن می­ شود.

 

کاربرد

  • شکل گیری میوه­ ها
  • گسترش ریشه زایی
  • ایجاد مقاومت در برابر تنش­ها
  • بهبود متابولیسم گیاهان در مراحل رویشی و گلدهی

 

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی : 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی: 1/5 تا 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

 

سایزها

 

3