نوتک فورس

  • اسیدآمینه آزاد……….. 28/8 %
  • نیتروژن کل…………….. 7/2 %

 

معرفی محصول

نوتک فورس محرکی طبیعی با بالاترین میزان اسیدآمینه آزاد، که دارای مزایای فراوانی می­ باشد که از آن جمله می توان به افزایش توانایی فتوسنتز و میزان سبزینه، سنتز پروتئین، بهبود طعم، اندازه و بازارپسندی میوه، افزایش رنگ پذیری و توانایی بیشتر گیاه در غلبه به استرس ­های محیطی اشاره کرد.

کاربرد

  • القا فرآیند گرده افشانی
  • افزایش کیفی و کمی محصول
  • افزایش سرعت رسیدگی محصول
  • باعث تنظیم فعالیت­های هورمونی
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش
  • افزایش دوره ماندگاری محصول پس از برداشت
  • افزایش اثر پذیری سموم
  • تحریک رشد گیاه در شرایط تنش (کاهش دما، کم آبی، مسمومیت و غیره)

 

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی: 2 تا 5 لیتر در هکتار

محلول پاشی: 1/5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب

سایزها

112