نوتک الجی

 

 

اسیدآمینه………………… 19%

فسفر کل……………….. 4/5 %

نیتروژن……………………… 8%

عصاره جلبک…………….. 25%

 

معرفی محصول

نوتک الجی، ترکیبی از اسیدآمینه­ های آزاد و عصاره جلبک است که  این ترکیب باعث تحریک زیستی متابولیسم گیاه ، تقسیم سلولی ، افزایش مقاومت به تنش  کم­ آبی، درجه حرارت بالا و پایین، مسمومیت گیاه و…. می شود.

کاربرد

افزایش رشد گیاه

بهبود شکل گیری میوه

افزایش رشد، اندازه و رسیدگی میوه

محرک مراحل رشدی گیاه

 

دستورالعمل مصرف

محلول پاشی: 1/5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 

سایزها

112