فول وی پلاس

 

اسیدآمینه آزاد………………….. 18%

نیتروژن کل…………………….. 8/5 %

فسفر کل (P2O)……………… 5/5 %

 

معرفی محصول

فول وی پلاس محرکی طبیعی حاوی اسید آمینه آزاد  است که به راحتی برای گیاهان قابل جذب بوده و باعث تقویت، رشد و توسعه­ ی اندام­ های گیاهی می ­شود.

 

کاربرد

  • تقویت جوانه زنی
  • بهبود شکل گیری و رسیدن میوه
  • تحریک رشد و توسعه ریشه گیاه

 

 

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی: 5تا 10 لیتر در هکتار

محلول پاشی: 1/5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 

سایزها

112