بروتاگرین پلاس

نیتروژن ……………………………… 18%

منگنز (Mn) ………………………… 1/25 %

روی (Zn)…………………………… 1/25 %

اسیدکربوکسیلیک ……………….. 30%

معرفی محصول

این محصول در شرایط نامساعد محیطی و مراحل حساس رشدی باعث افزایش تکثیر و تقسیم سلولی در گیاهان می­ شود.

کاربرد

  • بهبود تقسیم سلولی در مراحل حساس رشدی
  • فعال سازی رشدی گیاه بعد از خواب زمستانی

دستورالعمل مصرف

محلول پاشی: 3 تا 5 لیتر در 1000 لیتر

سایزها

112