سیلیکنترل

 

اکسید پتاسیم (K2O) …………………………………. %13

سیلیکون دی اکسید (SiO2) ………………………….. 9 %

 

معرفی محصول

این محصول باعث افزایش میزان قند و طول دوره انبارداری میوه ­ها و ایجاد مقاومت در گیاهان می­ شود. وجود دو عنصر سیلیس و پتاس در کنار هم علاوه بر اینکه اثر همدیگر را تشدید می ­کنند، ، باعث افزایش فتوسنتز، کاهش میزان تبخیر و تعرق، کاهش سمیت عناصر سنگین، افزایش رشد جوانه­ های انتهایی، افزایش تعداد و استحکام ساقه­ ها، کاهش ورس (خوابیدگی) در غلات و بهبود اندازه و ماندگاری میوه خصوصا در محصولاتی نظیر توت فرنگی می­ گردد.

کاربرد

  • افزایش سبزینگی
  • افزایش کیفیت میوه­ ها
  • افزایش مقاومت گیاه به تنش­ ها
  • افزایش طول دوره انبارداری میوه ­ها

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی: 5 تا 10 لیتر در هکتار

محلول پاشی: 1/5 تا 2 لیتر در 1000 لیتر آب

 

سایزها

112