کلبر پلاس

اکسید کلسیم (CaO) ……………………….. %10

بر (B) ………………………………………….. %0/9

اسید کربوکسیلیک …………………………… 50%

معرفی محصول

کمبود کلسیم و بر باعث مشکلاتی در رشد و استحکام بافت های جوان میوه می­ شود. این ترکیب از طریق بهبود بخشیدن در عمل انتقال، مانع از اختلال ­های فیزیولوژیکی (از بین رفتن بافت­ ها، پوسیدگی جوانه­ های انتهایی، ترک برداشتن میوه­ ها، تشکیل دیواره سلولی و انعطاف پذیری و …)، کاهش تعرق و افزایش میزان مقاومت گیاه به استرس می­ شود.

کاربرد

  • پیشگیری و اصلاح کمبود کلسیم
  • بهبود استحکام میوه ­ها در زمان شکل گیری میوه ­ها
  • جلوگیری از اختلال­ های فیزیولوژیکی مرتبط با جذب کلسیم

دستورالعمل

محلول پاشی: 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار

 

سایزها

3