فیتومیکس اگرو

فسفیت پتاسیم ………………………. 70%

فسفریک (P2O5 ) ……………………. %42

اکسید پتاسیم (K2O) ……………….  %28

 

معرفی محصول

فیتومیکس اگرو کودی است با بالاترین میزان فسفیت پتاسیم که باعث فعال کردن سیستم دفاعی گیاه، گسترش سیستم ریشه ­ای و رشد گیاه و میوه می­ شود.

کاربرد

  • بهبود سیستم دفاعی گیاه
  • تقویت سیستم برگی و ریشه ­ای گیاه

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی: 2/5 تا 3 لیتر در هکتار

محلول پاشی: 2 تا 5 لیتر در 1000 لیتر آب

 

سایزها

3