میکرومیکس پلاس

 

مولیبدن (MO)………………… 0/05 %

مس (Cu)………………………….. %1

بر (B)…………………………… 1/5 %

اکسید منیزیم (MgO)…………… %3

منگنز (Mn)………………………. %4

آهن (Fe)…………………………. %5

روی (Zn)………………………… %6

 

معرفی محصول

میکرومیکس پلاس، ترکیبی غنی از منیزیم، آهن ، مس و منگنز است که باعث رفع همزمان علائم کمبود این عناصر و افزایش تولید کلروفیل و نهایتا بهبود فتوسنتز در گیاه می ­شود.

کاربرد

رفع علایم کمبود عناصر در گیاهان

افزایش تولید کلروفیل و بهبود فتوسنتز

دستورالعمل مصرف

مصرف خاکی: 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار

محلول پاشی: 1 تا 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

 

سایزها

4