گرین آپ

 

فسفر محلول…………………..18%

پتاسیم محلول ……………….10%

فعال کننده زیستی و ضد تنش

معرفی محصول:

گرین آپ بعنوان محرک متابولیسم گیاهان طراحی شده است. این محصول را می توان در زمان رشد رویشی کم، استرس(گرما، خشکی، تگرگ و غیره) و اوج فعالیت گیاه مورد استفاده قرار داد.

کاربردGREEN-UP:

 • کاهش انواع استرس ها
 • محرک و تسریع کننده متابولیسم گیاهی در اوج مصرف گیاه( جوانه زنی، گلدهی، رسیدگی).
  • کاهش خوابیدگی(ورس)
  • افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرمازدگی، آفات، بیماری ها، شوری
  • کمک به ساخت پروتئین، ویتامین و آنزیم ها در سلول های گیاهی
  • افزایش خاصیت انبارداری
  • بهبود کیفیت رنگ و طعم میوه ها
  • کاهش قلیایت در محیط اطراف ریشه
  • تشکیل گل و دانه بندی
  • افزایش تولید‌ اندام‌های زایشی
  • زودرسي محصول

دستور العمل و میزان مصرف:

محلول پاشی: 3-5 لیتر در 1000لیتر آب و تکرار هر 15-20 روز.

سایزها:

01